Amsterdamse Impact Awards voor onderzoek naar vluchtelingen en diversiteit, klimaatadaptatie en virusantilichamen

October 21, 2021

Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit Amsterdam), Jeroen Kluck (Hogeschool van Amsterdam) en Hergen Spits (Universiteit van Amsterdam en Amsterdam UMC) ontvangen dit jaar de Impact Award 2021. De Impact Award wordt ieder jaar uitgereikt aan gerenommeerde onderzoekers of onderzoeksgroepen die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de maatschappij.

Halleh Ghorashi (VU) doet onderzoek naar vluchtelingen en diversiteit. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de verhalen van vluchtelingen en migranten. “Beleid is vaak gebaseerd op cijfers, maar daarmee kom je niet dichtbij de leefwereld van de mensen waar je beleid voor maakt. De afgelopen twintig jaar is veel gepraat en gedaan over diversiteit zonder veel resultaat. Dat kwam omdat bestaande structuren en normen niet ter discussie werden gesteld. Diversiteit ging vooral over de ander die zich moest aanpassen. Terwijl ruimte voor meerstemmigheid juist nodig is om diverse talenten zich thuis te laten voelen. Voor organisaties is ontregelen door nieuwe perspectieven van tijd tot tijd essentieel om vernieuwing toe te laten. Bovendien is dit de enige structurele manier om verbinding te maken met diversiteit van de samenleving.”

Jeroen Kluck (HvA) doet onderzoek naar klimaatadaptatie in steden. “De grote uitdaging voor de komende jaren is de ontwikkeling van een stad die het hele jaar door leefbaar en gezond is en waar aandacht is voor biodiversiteit. Vanuit mijn onderzoek zijn daarvoor richtlijnen voor klimaatbestendigheid ontwikkeld. Gemeenten gebruiken die bij herinrichtingsprojecten. Als een straat toch op de schop gaat, kunnen plannenmakers bekijken of er ruimte is voor een rij bomen, of een parkje in de buurt. Iedere herinrichting ligt langs de lat van klimaatbestendige doelstellingen. Op die manier is een stad over dertig jaar helemaal veranderd. En er zijn al gemeenten en provincies die zo werken.”

Hergen Spits (UvA en Amsterdam UMC) doet wetenschappelijk onderzoek naar B-cellen. Dat zijn de cellen in het menselijk lichaam die antistoffen aanmaken. Daarvoor kijkt hij naar mensen die een virusinfectie of kanker hebben overleefd. “Het immuunsysteem van gezonde mensen kan dat van de kwetsbare mensen helpen. Het onderzoek naar het RS-virus bijvoorbeeld, dat vooral kinderen treft, is al heel ver. Bij gezonde volwassenen die geen last hadden van het RS-virus isoleerden we B-cellen, en daarmee was het mogelijk antistoffen te maken die het virus bij kwetsbare kinderen neutraliseerden. De licentie is twaalf jaar geleden overgedragen aan het farmabedrijf Astra Zeneca. Inmiddels heeft het RSV-antilichaam de benodigde klinische trials succesvol doorlopen en vraagt het concern naar verwachting volgend jaar een vergunning aan om dit op de markt te brengen. Dus is de kans groot dat het medicijn binnen twee jaar voor jonge kinderen beschikbaar komt. Het mooie is dat deze B-celtechnologie ook toepasbaar is bij andere virusinfecties, zoals griep, en zelfs bij kanker.”

Bart Klijsen (directeur van IXA VU-VUmc): “Voor de Impact Awards hebben we gekeken naar de impact die een wetenschapper of een onderzoeksgroep heeft gehad op de Nederlandse maatschappij. Dat is gedaan aan de hand van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die thema’s zijn teruggebracht tot drie domeinen: Maatschappij, Gezondheid en Milieu & Klimaat. Het is mooi om te zien dat de Nederlandse wetenschap heel breed vertegenwoordigd is binnen die thema’s. Dat willen we erkennen en waarderen. Het waarderen van mensen die zich op het vlak van valorisatie, impact en entrepreneurship onderscheiden, gebeurt nog te weinig. Voor jonge wetenschappers met ideeën om de maatschappij te verbeteren, zijn die goede voorbeelden heel belangrijk.”