Klaar om te schrijven! WRITIC

Finalisten Margo van Hartingsveldt en Liesbeth de Vries van de HvA in de categorie Alpha/ Gamma hebben het meetinstrument WRITIC ontwikkeld.

Liesbeth de Vries en Margo van Hartingsveldt – HvA

Met het meetinstrument WRITIC wordt vastgesteld of oudste kleuters klaar zijn om te starten met het leren schrijven. Wanneer kinderen met schrijven beginnen terwijl ze daar niet klaar voor zijn, lopen ze het risico op het ontwikkelen van schrijfproblemen. Dat heeft vaak negatieve gevolgen op de schoolprestaties en het zelfvertrouwen van een kind. Schrijven met de hand stimuleert het brein meer dan typen en ondersteunt het kind bij het leren lezen. Met het groepsprogramma wordt het voorbereidend schrijven gestimuleerd, kinderen zijn daardoor beter voorbereid op het leren schrijven in groep 3 gaan en de negatieve gevolgen van schrijfproblemen worden voorkomen.