KRINO

KRINO: KI-instrument voor causale redeneringen en argumentatie

Finalisten Federica Russo, Jean Wagemans en Federico Gobbo van UvA in de categorie Alpha/ Gamma ontwikkelen KRINO.

Jean Wagemans

KRINO is een kunstmatig intelligente machine die mensen helpt om causale redeneringen en argumenten in geschreven teksten te evalueren. De software kan worden gebruikt voor het ontmaskeren van nepnieuws en voor het controleren van de betrouwbaarheid van de informatie die nodig is voor het bouwen van complexe systemen zoals een vliegtuig.

KRINO is als een rekenmachine, een krachtig hulpmiddel dat mensen kunnen gebruiken in situaties waarin dingen te ingewikkeld zijn om met het blote hoofd op te lossen. De software communiceert in natuurlijke taal en helpt mensen om specifieke claims of stukjes informatie te begrijpen en te beoordelen.

Het theoretische raamwerk achter KRINO combineert geavanceerd onderzoek op het gebied van de taalkunde, argumentatie en causaliteit. De software zet natuurlijke taal om in formele structuren, identificeert de soorten argumenten die in de tekst voorkomen en evalueert deze argumenten op basis van een informatieve theorie over causaliteit.